Maskinentreprenörerna & Svenska Mobilkranföreningen

Kvalitet & miljö

Kvalitet i alla led

Vi på Lindbom Rigging arbetar hela tiden för att utveckla vårt erbjudande, säkerställa kvaliteten, bli en bättre arbetsgivare och minska vårt miljöavtryck. Det gör exempelvis genom våra medlemskap i Maskinentreprenörerna och Svenska Mobilkranföreningen.

Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer i Sverige. ME:s syfte är att företräda och stödja sina medlemmar samt att verka för en positiv branschutveckling. Man bevakar aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor och förordar fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.

Genom Maskinentreprenörernas arbetsgivarstöd kan vi på ett bättre sätt ta hand om våra anställda. Alla anställda på Lindbom Rigging har kollektivavtal.

Svenska Mobilkranföreningen

Sedan 1969 har Svenska Mobilkranföreningen varit en sammanslutning av företag som med egen personal som utför beställningsuppdrag med mobilkranar och andra arbetsmaskiner. Svenska Mobilkranföreningen samlar, företräder och utvecklar branschen som vi verkar i. Huvudfokuset är säkerhet och kvalitet. I dagsläget har föreningen ca 90 medlemsföretag som för förfogar över omkring 900 lyftande maskiner.

Frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete?

Maskinuthyrning Sundsvall

Vill du veta mer om våra entreprenadmaskiner?