Säkra Lyft utbildning

Säkra lyft

Säkra Lyft – en nödvändig utbildning

Hos går säkerheten före allt annat. Visste du om att sedan juli 2007 är det ett krav från Arbetsmiljöverket att varje kranförare måste genomgå utbildningen Säkra Lyft för att få behörighet att använda lyftanordningar och lyftredskap i sin yrkesutövning? Utbildningen Säkra Lyft gör arbetsplatsen säker och förebygger olyckor.

Maskinuthyrning Sundsvall

Säkra Lyft – kursinnehåll:

  • Utgår ifrån krav ställda i AML, AFS 2006:6: ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”
  • Kursplan enligt Svenska Byggarbetarförbundet.
  • Användning av lyftredskap och lyftdon.
  • Signalering via tecken och kommunikationsradio.
  • Förståelse för kranförarens förutsättningar.
  • Risker och miljöfaktorer vid lyftoperationer.
  • Koppling och lastsäkringsmetoder.
  • Riskidentifiering, minimering och analys.

Intresserad av att ta utbildningen Säkra Lyft? Kontakta oss!

Maskinuthyrning Sundsvall

Vill du veta mer om våra entreprenadmaskiner?